FIREFLY MPR800s čierna

  • RGB Spectrum Mode Selector Button / Tlačidlo výberu režimu RGB spektra
  • Brightness Adjustment / Úprava jasu
  • On-Board Memory for Spectrum Mode
  • 14 RGB Spectrum Mode / 14 Režim spektra RGB 
  • Size: 800 x 300 x 4mm / Veľkosť: 800 x 300 x 4 mm
26,90 €