iPhone 13 Pro

Výmena displeja REF ORG

519€

Výmena batérie

99€

Oprava nabíjania

159€

Výmena batériového krytu

399€

Výmena kamery

199€

Výmena reproduktora

159€

Výmena slúchadla

159€

Výmena tlačidiel

169€